أجندة مباريات النادي لموسم 2020 - 2021

أسابيع الدوري العام 2020 - 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Matchweek 1
11 Dec 2020 2:30 pm
Enppi
0
1
Aswan Sc
11 Dec 2020 5:00 pm
El Geish
1
1
El Gouna FC
11 Dec 2020 7:30 pm
El Entag EL Harby
0
2
Ceramica Cleopatra
12 Dec 2020 2:30 pm
National Bank of Egypt
1
1
Wadi Degla
12 Dec 2020 5:00 pm
AL Assiouty
1
2
Al Ittihad
12 Dec 2020 7:30 pm
El Mokawloon
0
2
Zamalek SC
13 Dec 2020 5:00 pm
AL Masry
0
0
Ismaily SC
13 Dec 2020 7:30 pm
Al Ahly
3
1
Misr EL Makasa
14 Dec 2020 7:30 pm
Smouha SC
1
1
Ghazl El Mehalla
Matchweek 2
16 Dec 2020 2:30 pm
Aswan Sc
2
1
El Geish
16 Dec 2020 5:00 pm
Ceramica Cleopatra
3
1
National Bank of Egypt
16 Dec 2020 7:30 pm
Wadi Degla
2
1
El Mokawloon
17 Dec 2020 2:30 pm
El Gouna FC
1
1
AL Masry
17 Dec 2020 5:00 pm
Ismaily SC
3
3
El Entag EL Harby
17 Dec 2020 7:30 pm
AL Assiouty
1
1
Zamalek SC
18 Dec 2020 2:30 pm
Misr EL Makasa
0
1
Enppi
18 Dec 2020 5:00 pm
Al Ittihad
1
1
Smouha SC
18 Dec 2020 7:30 pm
Al Ahly
3
0
Ghazl El Mehalla
Matchweek 3
21 Dec 2020 2:30 pm
National Bank of Egypt
3
0
El Entag EL Harby
21 Dec 2020 5:00 pm
El Gouna FC
2
1
Ismaily SC
21 Dec 2020 7:30 pm
AL Masry
3
0
Aswan Sc
22 Dec 2020 5:00 pm
Enppi
1
1
Ghazl El Mehalla
22 Dec 2020 7:30 pm
El Geish
1
2
Misr EL Makasa
28 Dec 2020 5:00 pm
Smouha SC
0
2
Zamalek SC
28 Dec 2020 7:30 pm
Al Ahly
4
0
Al Ittihad
11 Jan 2021 5:00 pm
AL Assiouty
1
1
Wadi Degla
12 Jan 2021 5:00 pm
El Mokawloon
1
1
Ceramica Cleopatra
Matchweek 4
24 Dec 2020 7:30 pm
Wadi Degla
1
2
Smouha SC
25 Dec 2020 2:30 pm
Aswan Sc
0
1
El Gouna FC
25 Dec 2020 5:00 pm
Ghazl El Mehalla
2
1
El Geish
25 Dec 2020 7:30 pm
Ismaily SC
0
0
National Bank of Egypt
26 Dec 2020 5:00 pm
El Entag EL Harby
1
0
El Mokawloon
26 Dec 2020 7:30 pm
Misr EL Makasa
1
1
AL Masry
27 Dec 2020 7:30 pm
Ceramica Cleopatra
0
1
AL Assiouty
1 Mar 2021 5:00 pm
Al Ittihad
0
1
Enppi
18 Apr 2021 9:30 pm
Zamalek SC
1
2
Al Ahly
Matchweek 5
29 Dec 2020 2:30 pm
Aswan Sc
0
2
Ismaily SC
30 Dec 2020 2:30 pm
El Gouna FC
1
0
Misr EL Makasa
30 Dec 2020 5:00 pm
El Mokawloon
2
0
National Bank of Egypt
30 Dec 2020 7:30 pm
AL Masry
1
0
Ghazl El Mehalla
1 Jan 2021 5:00 pm
AL Assiouty
3
2
El Entag EL Harby
1 Jan 2021 7:30 pm
Al Ahly
0
0
Wadi Degla
2 Jan 2021 2:30 pm
Smouha SC
0
0
Ceramica Cleopatra
2 Jan 2021 5:00 pm
El Geish
1
2
Al Ittihad
2 Jan 2021 7:30 pm
Enppi
1
2
Zamalek SC
Matchweek 6
7 Jan 2021 5:00 pm
Al Ittihad
1
1
AL Masry
8 Jan 2021 2:30 pm
National Bank of Egypt
0
0
AL Assiouty
8 Jan 2021 5:00 pm
Wadi Degla
1
2
Enppi
8 Jan 2021 7:30 pm
Ceramica Cleopatra
0
2
Al Ahly
9 Jan 2021 2:30 pm
Misr EL Makasa
1
0
Aswan Sc
9 Jan 2021 5:00 pm
Ghazl El Mehalla
0
0
El Gouna FC
9 Jan 2021 7:30 pm
Zamalek SC
3
0
El Geish
17 Jan 2021 2:30 pm
El Entag EL Harby
1
1
Smouha SC
18 Jan 2021 5:00 pm
Ismaily SC
0
1
El Mokawloon
Matchweek 7
3 Jan 2021 7:30 pm
Misr EL Makasa
3
1
Ismaily SC
12 Jan 2021 2:30 pm
Smouha SC
2
2
National Bank of Egypt
12 Jan 2021 5:00 pm
AL Masry
0
1
Zamalek SC
12 Jan 2021 7:30 pm
Al Ahly
4
1
El Entag EL Harby
14 Jan 2021 2:30 pm
Aswan Sc
1
1
Ghazl El Mehalla
14 Jan 2021 5:00 pm
El Gouna FC
2
0
Al Ittihad
15 Jan 2021 2:30 pm
El Geish
1
0
Wadi Degla
15 Jan 2021 2:30 pm
Enppi
2
1
Ceramica Cleopatra
15 Jan 2021 2:30 pm
AL Assiouty
3
1
El Mokawloon
Matchweek 8
17 Jan 2021 5:00 pm
National Bank of Egypt
0
0
Al Ahly
18 Jan 2021 2:30 pm
Ghazl El Mehalla
1
2
Misr EL Makasa
18 Jan 2021 2:30 pm
Ceramica Cleopatra
2
1
El Geish
19 Jan 2021 5:00 pm
Zamalek SC
1
0
El Gouna FC
20 Jan 2021 2:30 pm
Wadi Degla
1
3
AL Masry
26 Jan 2021 5:00 pm
El Mokawloon
1
2
Smouha SC
30 Jan 2021 7:30 pm
Ismaily SC
1
1
AL Assiouty
21 Feb 2021 7:30 pm
Al Ittihad
1
3
Aswan Sc
25 Feb 2021 2:30 pm
El Entag EL Harby
0
0
Enppi
Matchweek 9
21 Jan 2021 5:00 pm
Al Ahly
3
2
El Mokawloon
22 Jan 2021 2:30 pm
Smouha SC
1
1
AL Assiouty
22 Jan 2021 2:30 pm
El Geish
3
0
El Entag EL Harby
23 Jan 2021 2:30 pm
Ghazl El Mehalla
2
2
Ismaily SC
23 Jan 2021 5:00 pm
Aswan Sc
0
0
Zamalek SC
24 Jan 2021 2:30 pm
Enppi
3
2
National Bank of Egypt
24 Jan 2021 2:30 pm
El Gouna FC
2
0
Wadi Degla
3 Feb 2021 2:30 pm
Misr EL Makasa
0
4
Al Ittihad
26 Feb 2021 5:00 pm
AL Masry
2
2
Ceramica Cleopatra
Matchweek 10
26 Jan 2021 7:30 pm
AL Assiouty
0
0
Al Ahly
28 Jan 2021 2:30 pm
National Bank of Egypt
0
2
El Geish
28 Jan 2021 7:30 pm
Zamalek SC
4
1
Misr EL Makasa
29 Jan 2021 2:30 pm
Ceramica Cleopatra
2
1
El Gouna FC
29 Jan 2021 2:30 pm
Wadi Degla
0
0
Aswan Sc
29 Jan 2021 5:00 pm
El Entag EL Harby
0
3
AL Masry
30 Jan 2021 5:00 pm
El Mokawloon
2
1
Enppi
3 Feb 2021 7:30 pm
Ismaily SC
0
2
Smouha SC
9 Mar 2021 7:00 pm
Al Ittihad
0
0
Ghazl El Mehalla
Matchweek 11
2 Feb 2021 2:30 pm
Aswan Sc
1
1
Ceramica Cleopatra
2 Feb 2021 2:30 pm
El Gouna FC
2
3
El Entag EL Harby
2 Feb 2021 5:00 pm
Ghazl El Mehalla
2
1
Zamalek SC
2 Feb 2021 7:30 pm
AL Masry
0
0
National Bank of Egypt
3 Feb 2021 5:00 pm
Enppi
3
2
AL Assiouty
3 Feb 2021 5:00 pm
El Geish
1
1
El Mokawloon
11 Feb 2021 7:30 pm
Al Ittihad
1
0
Ismaily SC
20 Feb 2021 5:00 pm
Misr EL Makasa
3
1
Wadi Degla
21 Apr 2021 9:30 pm
Al Ahly
1
2
Smouha SC
Matchweek 12
6 Feb 2021 2:30 pm
National Bank of Egypt
1
1
El Gouna FC
6 Feb 2021 5:00 pm
AL Assiouty
1
0
El Geish
6 Feb 2021 5:00 pm
El Entag EL Harby
1
1
Aswan Sc
6 Feb 2021 7:30 pm
El Mokawloon
0
1
AL Masry
7 Feb 2021 2:30 pm
Wadi Degla
0
1
Ghazl El Mehalla
7 Feb 2021 7:30 pm
Zamalek SC
2
0
Al Ittihad
8 Feb 2021 2:30 pm
Ceramica Cleopatra
1
1
Misr EL Makasa
8 Feb 2021 5:00 pm
Smouha SC
1
1
Enppi
10 Mar 2021 7:30 pm
Ismaily SC
0
2
Al Ahly
Matchweek 13
11 Feb 2021 2:30 pm
Ghazl El Mehalla
0
2
Ceramica Cleopatra
11 Feb 2021 5:00 pm
Misr EL Makasa
1
0
El Entag EL Harby
12 Feb 2021 5:00 pm
El Geish
1
1
Smouha SC
17 Feb 2021 7:30 pm
Zamalek SC
2
1
Ismaily SC
21 Feb 2021 2:30 pm
El Gouna FC
2
3
El Mokawloon
25 Feb 2021 5:00 pm
Al Ittihad
2
1
Wadi Degla
28 Feb 2021 2:30 pm
Aswan Sc
0
2
National Bank of Egypt
2 Mar 2021 7:00 pm
AL Masry
1
2
AL Assiouty
24 Apr 2021 9:30 pm
Enppi
1
3
Al Ahly
Matchweek 14
16 Feb 2021 2:30 pm
National Bank of Egypt
0
1
Misr EL Makasa
17 Feb 2021 2:30 pm
El Mokawloon
0
1
Aswan Sc
17 Feb 2021 5:00 pm
El Entag EL Harby
0
1
Ghazl El Mehalla
17 Feb 2021 5:00 pm
Ceramica Cleopatra
1
1
Al Ittihad
21 Feb 2021 5:00 pm
Ismaily SC
1
1
Enppi
22 Feb 2021 7:30 pm
Smouha SC
1
1
AL Masry
25 Feb 2021 7:30 pm
AL Assiouty
1
1
El Gouna FC
28 Feb 2021 7:30 pm
Al Ahly
2
1
El Geish
1 Mar 2021 7:30 pm
Wadi Degla
0
0
Zamalek SC
Matchweek 15
2 Mar 2021 3:00 pm
El Gouna FC
2
2
Smouha SC
2 Mar 2021 5:00 pm
Misr EL Makasa
0
0
El Mokawloon
4 Mar 2021 3:00 pm
Ghazl El Mehalla
0
0
National Bank of Egypt
5 Mar 2021 3:00 pm
Wadi Degla
0
0
Ismaily SC
5 Mar 2021 5:00 pm
Al Ittihad
2
0
El Entag EL Harby
5 Mar 2021 7:00 pm
El Geish
1
1
Enppi
6 Mar 2021 7:00 pm
Aswan Sc
0
2
AL Assiouty
11 Mar 2021 7:30 pm
Zamalek SC
2
0
Ceramica Cleopatra
27 Apr 2021 9:30 pm
AL Masry
1
2
Al Ahly
Matchweek 16
12 Mar 2021 3:00 pm
Smouha SC
5
0
Aswan Sc
13 Mar 2021 7:00 pm
Enppi
1
1
AL Masry
14 Mar 2021 3:00 pm
El Mokawloon
0
1
Ghazl El Mehalla
15 Mar 2021 5:00 pm
National Bank of Egypt
0
1
Al Ittihad
16 Mar 2021 5:00 pm
Ceramica Cleopatra
1
2
Wadi Degla
16 Mar 2021 7:00 pm
El Geish
1
1
Ismaily SC
14 Apr 2021 9:30 pm
AL Assiouty
1
1
Misr EL Makasa
22 Apr 2021 9:30 pm
El Entag EL Harby
0
2
Zamalek SC
30 Apr 2021 9:30 pm
Al Ahly
1
1
El Gouna FC
Matchweek 17
2 Apr 2021 5:00 pm
Wadi Degla
0
0
El Entag EL Harby
2 Apr 2021 9:00 pm
Misr EL Makasa
1
1
Smouha SC
3 Apr 2021 7:00 pm
AL Masry
1
0
El Geish
3 Apr 2021 9:00 pm
Ismaily SC
1
2
Ceramica Cleopatra
5 Apr 2021 7:00 pm
Al Ittihad
4
2
El Mokawloon
16 Apr 2021 9:30 pm
El Gouna FC
1
0
Enppi
17 Apr 2021 9:30 pm
Ghazl El Mehalla
2
2
AL Assiouty
26 Apr 2021 9:30 pm
Zamalek SC
4
1
National Bank of Egypt
29 Jul 2021 7:00 pm
Aswan Sc
1
3
Al Ahly
Matchweek 18
6 Apr 2021 3:00 pm
Ghazl El Mehalla
1
1
Smouha SC
6 Apr 2021 5:00 pm
Aswan Sc
1
0
Enppi
7 Apr 2021 3:00 pm
El Gouna FC
0
4
El Geish
7 Apr 2021 7:00 pm
Wadi Degla
4
2
National Bank of Egypt
7 Apr 2021 9:00 pm
Ismaily SC
2
1
AL Masry
11 Apr 2021 5:00 pm
Ceramica Cleopatra
1
1
El Entag EL Harby
24 Apr 2021 9:30 pm
Al Ittihad
0
2
AL Assiouty
29 Apr 2021 9:30 pm
Zamalek SC
2
2
El Mokawloon
11 Jul 2021 7:00 pm
Misr EL Makasa
1
4
Al Ahly
Matchweek 19
11 Apr 2021 7:00 pm
AL Masry
1
0
El Gouna FC
22 Apr 2021 9:30 pm
El Mokawloon
1
0
Wadi Degla
30 Apr 2021 9:30 pm
National Bank of Egypt
1
1
Ceramica Cleopatra
1 May 2021 9:30 pm
Smouha SC
2
2
Al Ittihad
1 May 2021 9:30 pm
El Geish
3
0
Aswan Sc
1 May 2021 9:30 pm
El Entag EL Harby
0
2
Ismaily SC
2 May 2021 9:30 pm
Enppi
2
0
Misr EL Makasa
2 May 2021 9:30 pm
Zamalek SC
1
1
AL Assiouty
3 May 2021 9:30 pm
Ghazl El Mehalla
1
0
Al Ahly
Matchweek 20
4 May 2021 9:30 pm
El Entag EL Harby
1
3
National Bank of Egypt
5 May 2021 9:30 pm
Ceramica Cleopatra
1
1
El Mokawloon
5 May 2021 9:30 pm
Aswan Sc
2
3
AL Masry
5 May 2021 9:30 pm
Ismaily SC
3
2
El Gouna FC
5 May 2021 9:30 pm
Misr EL Makasa
0
2
El Geish
6 May 2021 9:30 pm
Ghazl El Mehalla
1
0
Enppi
6 May 2021 9:30 pm
Wadi Degla
1
3
AL Assiouty
6 May 2021 9:30 pm
Al Ittihad
1
2
Al Ahly
6 May 2021 9:30 pm
Zamalek SC
2
1
Smouha SC
Matchweek 21
8 May 2021 9:30 pm
El Mokawloon
1
1
El Entag EL Harby
9 May 2021 9:30 pm
El Geish
3
1
Ghazl El Mehalla
9 May 2021 9:30 pm
AL Masry
0
0
Misr EL Makasa
9 May 2021 9:30 pm
Enppi
0
0
Al Ittihad
9 May 2021 9:30 pm
AL Assiouty
2
4
Ceramica Cleopatra
10 May 2021 9:30 pm
El Gouna FC
1
1
Aswan Sc
10 May 2021 9:30 pm
National Bank of Egypt
0
2
Ismaily SC
10 May 2021 9:30 pm
Smouha SC
2
1
Wadi Degla
10 May 2021 9:30 pm
Al Ahly
1
1
Zamalek SC

أعياد ميلاد الفريق الأول القريبة

Hesham Adel
Hesham Adel
Midfielder
Enppi Enppi
Nov 07
years
26
John Okoye Ebuka
John Okoye Ebuka
Midfielder
Enppi Enppi
Nov 12
years
26
D. Judy
D. Judy
Midfielder
Enppi Enppi
Nov 24
years
30
Zied Boughattas
Zied Boughattas
Defender
Enppi Enppi
Dec 05
years
32
Abdel Aziz El Balouti
Abdel Aziz El Balouti
Goalkeeper
Enppi Enppi
Dec 14
years
27
Ahmed Sobhi El Agouz
Ahmed Sobhi El Agouz
Midfielder
Enppi Enppi
Dec 14
years
34
Omar Bassam
Omar Bassam
Forward
Enppi Enppi
Dec 17
years
29

ترتيب اللاعبين بالأهداف الدوري العام 2020 - 2021

#
Player
Goals
1
Rami Sabri
Enppi
6
2
5
3
Karim Tarek
Enppi
3
4
2
5
D. Judy
Enppi
2

كروت اللاعبين الدوري العام 2020 - 2021

#
Player
Pts
1
John Okoye Ebuka
John Okoye Ebuka
Enppi
4
0
0
4
2
Mohab Yasser
Mohab Yasser
Enppi
1
1
0
3
3
Rami Sabri
Rami Sabri
Enppi
3
0
0
3
4
Karim Tarek
Karim Tarek
Enppi
3
0
0
3
5
Ali Fawzi
Ali Fawzi
Enppi
2
0
0
2
6
Mostafa Adel Dowidar
Mostafa Adel Dowidar
Enppi
2
0
0
2
7
Karim Fouad
Karim Fouad
Enppi
2
0
0
2
8
Salah Rico Atef
Salah Rico Atef
Enppi
1
0
0
1
9
Abdel Rahman Amer
Abdel Rahman Amer
Enppi
1
0
0
1
10
Ahmed Sobhi El Agouz
Ahmed Sobhi El Agouz
Enppi
1
0
0
1
11
Ibrahim Galal
Ibrahim Galal
Enppi
1
0
0
1
12
I. Sawadogo
I. Sawadogo
Enppi
1
0
0
1
13
M. Shalaby
M. Shalaby
Enppi
1
0
0
1
14
D. Judy
D. Judy
Enppi
1
0
0
1
15
Ahmed Kassem
Ahmed Kassem
Enppi
1
0
0
1
16
Moahmed Sherif
Moahmed Sherif
Enppi
1
0
0
1
17
Mahmoud Gad
Mahmoud Gad
Enppi
1
0
0
1
18
Girgis Saleh
Girgis Saleh
Enppi
1
0
0
1

أعياد ميلاد الفريق الأول القريبة

Hesham Adel
Hesham Adel
Midfielder
Enppi Enppi
Nov 07
years
26
John Okoye Ebuka
John Okoye Ebuka
Midfielder
Enppi Enppi
Nov 12
years
26
D. Judy
D. Judy
Midfielder
Enppi Enppi
Nov 24
years
30
Zied Boughattas
Zied Boughattas
Defender
Enppi Enppi
Dec 05
years
32
Abdel Aziz El Balouti
Abdel Aziz El Balouti
Goalkeeper
Enppi Enppi
Dec 14
years
27
Ahmed Sobhi El Agouz
Ahmed Sobhi El Agouz
Midfielder
Enppi Enppi
Dec 14
years
34
Omar Bassam
Omar Bassam
Forward
Enppi Enppi
Dec 17
years
29

ترتيب اللاعبين بالمساندات الدوري العام 2020 - 2021

#
Player
Assists
1
Karim Fouad
Enppi
3
2
2
3
2
4
Rami Sabri
Enppi
2
5
Ali Fawzi
Enppi
1